World from Space

Nasz zespół

DynaCrop API jest rozwijany przez firmę World from Space z siedzibą w Brnie w Czechach. Jesteśmy młodą i zaangażowaną grupą ekspertów geoprzestrzennych, informatycznych i środowiskowych z pasją do danych satelitarnych i rolnictwa.

ESA BIC Brno

W marcu 2019 roku staliśmy się częścią prestiżowego inkubatora European Space Agency Business Incubator . Od tego czasu mogliśmy korzystać ze wsparcia finansowego i eksperckiego, aby rozwinąć DynaCrop z fazy początkowej fazy pomysłu aż do realnego produktu, z którego korzystają klienci na całym świecie.

Pieczęć Seal of Excellence H2020

DynaCrop opiera się na projekcie realizowanym w ramach Horizon 2020 SME instrument Faza 1 o nazwie „EO DynaCrop – monitorowanie rozwoju upraw i suszy przy użyciu sztucznej inteligencji w oprogramowaniu rolniczym”. Projekt realizowaliśmy z pomocą Agencji Technologicznej RCz w 2019 roku. Mieliśmy okazję do rozmowy z wieloma interesariuszami i potencjalnymi grupami użytkowników oraz do przetestowania wykonalności technicznej wielu funkcji. Projekt stał się kamieniem węgielnym naszej aktualnej usługi.

Zwycięzca Copernicus Masters

W 2018 roku wygraliśmy wiodący konkurs Copernicus Masters na innowacyjny projekt wykorzystujący dane satelitarne. W ramach wyzwania rządowego zaprojektowaliśmy system do pomiaru suszy w Europie. Niektóre części tego systemu stosujemy również w ramach DynaCrop API do pomiaru wilgotności gleby oraz wpływu suszy na uprawy.

Wspieramy przejście na rolnictwo zrównoważone

Wierzymy, że technologia satelitarna zmieni zasady zrównoważonej produkcji żywności na całym świecie. Dlatego DynaCrop dąży do demokratyzacji dostępu do korzyści płynących z monitoringu satelitarnego i udostępnienia go wszystkim rolnikom na świecie.

Tutaj jesteśmy

Rozpocznijmy współpracę!

Plan an
online meeting
now.

Book now

World from Space, s.r.o., Pellicova 624/3, 602 00 Brno, Czech Republic. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101899. Copyright 2023

Made by: